Vítáme Vás na našich  stránkách.

Spolek Šparglík přeje všem  do nového roku především zdraví a rodinnou pohodu. Rádi Vás přivítáme na našich akcích i v roce 2022

Spolek Šparglík vytváří prostor pro smysluplné trávení volného času
Tvoření, hry, zpívání, učení se, vzdělávání, hra na cokoliv...
Účelem spolku je sdružování občanů všech věkových kategorií k realizaci volnočasových aktivit. Spolek je založen jako samosprávný a dobrovolný svazek jednotlivých členů, působící v obci Trboušany v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Nacházejí se v Dyjsko-svrateckém úvalu. Žije zde 375 obyvatel. Jedná se o vinařskou obec ve Znojemské vinařské podoblasti.

S radostí si Vám dovolujeme představit našeho maskota!  Seznamte se!  Toto je PAN ŠPARGLÍK.
Skvělá práce Jana Badinová Šarounová, je to šikulka. Moc děkujeme!!!!Základní cíle spolku jsou následující:
- vytváření veřejného prostoru pro setkávání občanů všech věkových skupin (dětí, mládeže, dospělých a seniorů);
- organizováním neziskových akcí zábavného, tvůrčího, vzdělávacího, osvětového či sportovního charakteru (zejména prostřednictvím zájmových kroužků, kurzů, seminářů, besed a přednášek, karnevalů, burz, rukodělných dílen, tělovýchovných akcí, jarmarků vlastních výrobků, půjčování knih a pomůcek, výletů, soutěží, sbírek, pořádání akcí za účasti veřejnosti);
- podporou místních tradic a zvyklostí;
- zachováváním tradiční venkovské pospolitosti a budováním pocitu sounáležitosti s místem a lidmi;
- působením na orgány místní samosprávy při jednání o zlepšení podmínek v obci;
- získáváním sponzorských darů od fyzických i právnických osob, na realizaci konkrétních projektů schválených členskou schůzí nebo správní radou;
- opatřováním finančních prostředků pro naplňování cílů spolku

První setkání dětí a rodičů říjen 2014

První setkání dětí a rodičů říjen 2014

MASOPUST  2018

Stezka bosou nohou Valtice 3.7.2016


Kaštánky říjen 2015Trbiatlon 29.1.2017